Kinderen

“Ik kan hier echt mezelf zijn”

Mindsettraining

Fixed-mindset-vs-growth-mindset1

Wat gebeurt er als het werk op school (altijd) te makkelijk is? Je leert als kind dan eigenlijk dat je resultaat niet afhangt van jouw inspanning. Kortom, de kans is groot dat je leert dat je ‘dingen gewoon kunt’. Ofwel, je ontwikkelt een zogenaamde fixed mindset. Mensen met een fixed mindset geloven dat je geboren bent met een bepaalde mate van intelligentie en dat je dat niet kan veranderen. Mensen met een growth mindset geloven daarentegen dat je jezelf kunt verbeteren door oefening en hard werken. Kinderen die op school harder moeten werken om een goed cijfer te halen, hebben dus een grotere kans om een growth mindset te ontwikkelen/behouden.

Herken je dit soort uitspraken?

“Ik ben gewoon niet goed in rekenen.”

“Zij is slimmer dan ik ben.”

“Laat ik het maar snel vergeten.”

Dit zijn uitspraken voor mensen/kinderen met een fixed mindset. Terwijl mensen met een growth mindset heel anders tegen uitdagingen aankijken! Van hen zal je eerder horen:

“Oefenen hoort er nou eenmaal bij. Als ik nu hard werk, gaat het straks vast beter.”

“Leuk om samen te werken met iemand die hier beter in is dan ik nu. Daar kan ik van leren.”

Met de mindsettraining leggen we kinderen uit hoe je anders tegen moeilijke dingen aan kan gaan kijken. Alleen deze andere blik op de zaak helpt vaak al enorm! In circa 6 ‘lessen’ leren we kinderen┬áeen growth mindset aan. Als ouder krijg je informatie mee over wat je thuis hieraan kunt bijdragen.

Beelddenktraining

beelddenkenZo’n 5% van de kinderen denkt in beelden in plaats van in woorden. Waarschijnlijk ligt dit percentage bij (hoog)begaafde kinderen hoger. Dit is een prachtige kwaliteit, want het denken in beelden gaat veel sneller dan het denken in taal! Het onderwijs is echter afgestemd op taaldenkers en dus kunnen beelddenkers problemen hebben met school. De meeste vakken, zelfs rekenen, worden heel talig aangeboden door de leerkracht. Daardoor kunnen heel slimme kinderen toch C of zelfs D scores halen op citotoetsen. Hoe ga je daar nu als beelddenker mee om?

Dat leer je in de ‘ik leer anders – training’. Je leert er als het ware om alle informatie in plaatjes in je hoofd op te slaan. Dit kan je ook doen met cijfers, bijvoorbeeld als je tafels moet leren.

In circa zes lessen leren we kinderen dus een andere strategie aan. Die kunnen ze bij allerlei dingen toepassen, als ze maar begrijpen hoe het werkt in hun hoofd. Zo wordt klokkijken, tafels leren, spelling opeens veel leuker! De informatie gaat er nu in in plaats van erin en er gelijk weer uit…

Leren leren – training

Hoe haal je het beste uit jezelf? Hoe leer jij het beste?

Dat kunnen we samen onderzoeken. Bij elk kind is dit weer anders. Het ene kind heeft moeite met het plannen van het werk, terwijl het andere kind goed kan plannen, maar op een verkeerde manier leert. Leren werkt bij iedereen anders. De een leert door te luisteren, de ander door beelden. De een leert door te doen, de ander juist door eerst te overdenken. De een leert vanuit het geheel, de ander juist vanuit de details.

Als het leren bij een kind moeizaam gaat, is het dus belangrijk om eerst goed te achterhalen wat er precies aan de hand is. Dit doen we in gesprek met het kind, de ouders en het liefst ook met de leerkracht. Dan maken we een plan en gaan we aan de slag. De begeleiding is er altijd op gericht om het kind zelf nieuwe strategie├źn aan te leren, waar hij/zij beter mee uit de voeten kan.

Inzet x strategie x talent = resultaat!

Hoe mooi is het als kinderen de goede strategie vinden en daarmee weer gaan voelen dat hun inzet ertoe doet!