Scholen

“30 kinderen in de klas, ik wil wel, maar hoe organiseer ik het?”

Passend onderwijs

‘Passend onderwijs’ en daarmee de verplichting om te zorgen voor een passend aanbod voor alle leerlingen (en dus ook begaafde leerling) kan, zeker met alle bezuinigingen, best een pittige opdracht zijn. Want hoe verzorg je uitdagend onderwijs met de beperkte middelen die er beschikbaar zijn?

U kunt bij ons terecht voor:

  • begeleiding bij het vormgeven van beleid rondom (hoog)begaafdheid
  • workshops aan het team (over bijvoorbeeld top-down lesgeven, fixed en growth mindset, signaleren, onderpresteren)
  • begeleiding van leerkrachten bij lesgeven aan (hoog)begaafde kinderen
  • lezingen over (hoog)begaafdheid, ook voor thema-ouderavonden

Externe plusklas

Er zijn situaties waarin een school al heel veel biedt aan (meer)begaafde leerlingen, maar dat het voor een enkeling toch nog niet voldoende is. Dan kan de externe plusklas een oplossing zijn. Niet alleen door de extra uitdaging, maar ook door de peercontacten die ze er op doen. Deze kinderen missen vaak aansluiting met andere kinderen, simpelweg doordat ze bij alles net wat sneller denken. In de plusklas kunnen ze andere kinderen ontmoeten die net als zij zijn. De ervaring leert dat kinderen hierdoor met plezier naar school kunnen blijven gaan. Wanneer een leerling deelneemt aan de plusklas, zorgen wij natuurlijk voor de benodigde ondersteuning op school.

Dit doen we door samen met de leerkracht de leerdoelen voor een kind voor de plusklas vast te stellen. Dit wordt vastgelegd in een leerplan en dit plan wordt vervolgens in januari en juni geƫvalueerd en bijgesteld.

Het concept van de plusklas werkt het beste als de basisschool het reguliere werk (meestal is dit vastgelegd in de weektaak) compacten. Wij kunnen de school hierbij begeleiden, door in een gesprek samen te kijken naar de weektaak en dan te bespreken op welke manier dit werk gecompact kan worden. Zo komt er tijd vrij om onder schooltijd te werken aan het werk van de plusklas. Dit werk zal in de plusklas voor- en nabesproken worden en dat hoeft dus niet door de leerkracht gedaan te worden. Dit betekent overigens niet dat een leerkracht tijdens het werken aan de plusklastaken geen begeleiding hoeft te geven, dit is altijd nodig bij kinderen! Op die manier kan de leerkracht ook feeling houden met het curriculum dat we in de plusklas behandelen.