Meedenken met school | Jongleren.biz

Meedenken met school

Hoogbegaafde kinderen hebben op school een andere aanpak nódig. Wat is hiervoor nodig en hoe kun je als ouder meedenken met school?

Wat als hoogbegaafde kinderen geen onderwijs op maat krijgen?

Als (hoog)begaafde kinderen op school geen uitdaging krijgen, zie je vaak dat ze vastlopen in het reguliere basisonderwijs. Gezonde kinderen willen dan soms niet meer naar school en krijgen klachten (van fysieke klachten tot gedragsproblemen). Zij komen daarmee zelfs terecht bij een huisarts, fysio of psycholoog, terwijl er eigenlijk niets mis is met het kind. Vaak zie je deze kinderen echt opknappen wanneer zij ander, uitdagender, onderwijs krijgen.

Hoe werkt dat dan precies?

Hoogbegaafde kinderen hebben veel behoefte aan autonomie, ze willen zelf hun eigen keuzes maken. Ook hebben ze veel behoefte aan ruimte voor hun creatief denkvermogen. Ze willen complexere opdrachten waarin ze verbanden kunnen leggen tussen allerlei dingen die ze al weten en waarbij ze nieuwe kennis en vaardigheiden opdoen. En ze willen dat in hun eigen tempo doen… Soms veel sneller, maar soms ook langzamer dan de rest. Maar bovenal; ze willen weer léren!

Wat kun je als ouder van een hoogbegaafd kind doen?

Het allerbelangrijkste is dat je in gesprek gaat en blijft met school. Houd voor ogen dat jullie allebei een gezamenlijk belang hebben; dat je kind met plezier naar school gaat en daar nieuwe dingen leert. Dit vergt continue afstemming met school. Vaak verandert er weer iets bij een kind of leerkracht, waardoor er een terugslag is. Als het probleem helder is, is het vaak ook zo weer opgelost. Schrijf ook voor jezelf op wat juist wel werkt, dan kan je daarop terugvallen als het even wat minder gaat.

“Het belangrijkste is dat je in gesprek blijft met school. Houdt voor ogen dat jullie hierin een gezamenlijk belang hebben, namelijk dat het kind met plezier naar school gaat én leert!”

Welke tips kun je als ouder van een hoogbegaafd kind aan school meegeven?

1.  Zet de uitdaging als moet-taak op een weektaak

De basisregel is; ‘moeilijk moét! Vraag school om de uitdaging als moet-taak op de weektaak te zetten en niet als mag-taak. Wanneer een kind al gedemotiveerd is, zou het juist fijn zijn als het een taak is waar ze bij de start van de dag aan kunnen werken, niet pas als al het andere klaar is. Zo komen ze weer in de actieve leerhouding die nodig is om de andere taken te kunnen voltooien.

2. Geef autonomie waar het kan

Voor kinderen is het fijn als ze zelf invloed hebben op het programma, bijvoorbeeld bij de volgorde in de weektaak. Laat hen zelf bepalen welke taken zij wanneer afronden. De leerkracht bepaalt wát er af moet in de week. Het helpt als de leerkracht goed voor ogen houdt wat het uiteindelijke leerdoel is en dat de opdrachten daaraan voldoen. Zo kun je een kind vrij laten in de keuze van een onderwerp voor een werkstuk, als je ze wilt leren hoe ze een opzet moeten maken. Wanneer je juist wilt dat ze zich in een bepaald onderwerp verdiepen, dan kan je de presentatievorm vrij laten.

3. Creatief denkvermogen uitdagen

Wat je school ook mee kunt geven, is dat het belangrijk is om de kinderen ook uit te dagen op hun creatief denkvermogen. Hiervoor zijn methodes nodig met complexe vraagstukken. Veel methodes zijn geënt op cognitieve uitdaging. Die zijn wel moeilijker, maar niet anders. Of je nu 100 of 1000 stoelen moet tellen, het blijft stoelen tellen. Dat maakt het niet uitdagender. Wat wel uitmaakt; als je ze uitdaagt om verbanden te gaan leggen. Stel vragen als: “Hoe zou een stoel op Mars eruit moeten zien?” Dan moeten kinderen verbanden leggen tussen zwaartekracht, ontwerpen, beschikbare materialen op Mars, de leefomstandigheden daar etc. 

Binnenkort lees je meer over wat je als ouder thuis kunt doen…