Negen vakgebieden bundelen krachten op info-avond voor ouders, 23 april ’15

BENNEKOM – Negen deskundigen uit verschillende vakgebieden houden op 23 april samen een info-avond om ouders te helpen die op zoek zijn naar informatie of hulp voor hun kinderen. Tijdens deze laagdrempelige avond wordt kennis gedeeld over onder meer hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, dyslexie, beelddenken, ADHD, muziektherapie, huiswerkbegeleiding en kindermassage. 

groepsfoto heel gewoon andersDe info-avond ‘Anders heel gewoon’ is een initiatief van Josina Intrabartolo van de Bennekomse uitgeverij Scrivo Media, die boeken uitgeeft over hooggevoeligheid bij kinderen. ‘Ik geef wel eens lezingen en daarbij noemde ik altijd allerlei zaken die bij kinderen kunnen spelen. Beelddenken, begaafdheid, druk gedrag, niet lekker in hun vel zitten; kinderen die hiermee te maken hebben, komen niet altijd goed uit de verf. Of lopen tegen problemen aan op school. Tijdens een lezing kon ik nooit veel meer doen dan deze zaken even noemen en de rest van de zoektocht aan de ouders overlaten. Ik had ze liever wat verder op weg geholpen’, aldus Josina.

Uit het netwerk dat in de loop der jaren om de uitgeverij heen was ontstaan, besloot Josina verschillende deskundigen uit te nodigen om mee te werken aan een info-avond. ‘Ik heb goed gekeken naar de onderwerpen waar mensen altijd vragen over hebben en daar deskundigen uit Bennekom en Ede bij gezocht. En ik vind het fantastisch dat ze allemaal heel enthousiast hebben gereageerd!’

Op 23 april is er dus veel kennis te vergaren in Bennekom. Na een korte lezing over hooggevoelige kinderen krijgen alle aanwezigen de kans om hun licht op te steken bij de deskundigen. ‘We vinden het allemaal heel belangrijk dat zoveel mogelijk ouders, maar natuurlijk ook leerkrachten of andere verzorgers, de kans krijgen om zich te informeren. Daarom willen we een laagdrempelige avond houden met vooral de mogelijkheid om met anderen ervaringen en kennis te delen. Je kind hoeft niet ‘zus of zo’ te zijn; iedereen met vragen over opvoeding of school is van harte welkom. Er is altijd wel een deskundige die je verder kan helpen!’

Mocht het een succes zijn, dan zijn de organisatoren zeker van plan vaker met elkaar activiteiten te organiseren.

De avond wordt gehouden op 23 april in de Edelzanger, Laarweg 80A in Bennekom en begint om 20 uur. De entree bedraagt 2,50 euro incl. koffie/thee. Graag vooraf aanmelden via: info@scrivomedia.nl.