Slechts 40% van de leerlingen met een IQ>130 krijgt VWO advies | Jongleren.biz

Slechts 40% van de leerlingen met een IQ>130 krijgt VWO advies

doorstroming hoogbegaafde kinderen door naar VWOVeel scholen en betrokkenen willen scherp krijgen over welke leerlingen het gaat wanneer we spreken van de 20% beste leerlingen. Wie zijn deze 20% leerlingen, hoe ziet de schoolloopbaan van deze leerlingen eruit en waar in het onderwijs bevinden deze leerlingen zich over het algemeen? 

Om deze vraag – wie zijn de excellente leerlingen?- te beantwoorden heeft School aan Zet een onderzoek uitgezet. Dit onderzoek gaat in op verschillende kenmerken van excellente leerlingen, de ontwikkeling die deze excellente leerlingen doormaken en waar deze leerlingen zich binnen het onderwijs bevinden.

Opvallend zijn de bevindingen: slechts een krappe 40% van de leerlingen met een IQ van 130 of hoger krijgt een vwo-advies en relatief veel leerlingen met een IQ van 130 of hoger krijgen een vmbo-advies. Dit roept de vraag op in hoeverre leerlingen met cognitief talent, ofwel een hoog IQ, überhaupt op school wel tot de excellente leerlingen behoren?

Het volledige onderzoek vind je hier.