Onze visie op talent | Jongleren.biz

TALENT IS EEN GAVE!

De talenten die je meekrijgt zijn een gave en je wordt gelukkiger als je je talenten kan inzetten voor de zaken die jij belangrijk vindt. Binnen de plusklassen bieden we daarom veel ruimte (binnen structuur) om eigen doelen te gaan realiseren.

DE WERELD AAN JE VOETEN

Niet voor niks is dit onze slogan. Als je je talenten weet te gebruiken, dan ligt de wereld aan je voeten. Het gaat niet zozeer meer om kennis, maar vooral om de vaardigheden die je nodig hebt om plannen om te zetten in werkelijkheid. Ook is er een tijd aangebroken waarbij de maatschappij voor vele grote uitdagingen staat. We hebben creatieve, ondernemende, zelfbewuste mensen nodig om voor deze uitdagingen oplossingen te zoeken en om ze aan te pakken. Daarom is er ook onderwijs nodig dat deze eigenschappen stimuleert en tot wasdom laat komen. Niet alleen maar samen!

DE NAAM JONGLEREN.BIZ

De naam Jongleren hebben we gekozen, omdat we vinden dat kinderen veel zaken al veel jonger kunnen leren. We hebben daarbij drie pijlers: jong leren wie je bent, jong leren onderzoeken en jong leren ondernemen. De ondernemende grondhouding is daarbij heel belangrijk voor ons, daarom ook de uitgang .biz in de naam. Als je als kind al de ruimte krijgt om ondernemend te zijn, is het later veel makkelijker om ondernemend (of misschien wel als ondernemer) in de wereld te staan. Wij kiezen er bewust voor om ons te richten op het aanleren van vaardigheden en om dus in de plusklas niet (nog) meer cognitieve uitdaging te bieden. Niet alleen omdat hoogbegaafde kinderen al veel ‘in hun hoofd’ zitten, maar ook omdat we denken dat de samenleving momenteel zo hard verandert dat kinderen vooral deze vaardigheden nodig hebben.