De wereld aan je voeten in deze plusklas!

AANSPREKEN VAN DE EIGEN MOTIVATIE

Potentie wordt niet automatisch omgezet in prestaties.‘Er uit te laten komen wat er in zit’ vraagt om een goede werkhouding en ‘grip’; de wil om door te zetten wanneer het moeilijk wordt en de kracht om dit lang vol te houden. Om ‘grip’ te ontwikkelen is het nodig dat kinderen regelmatig de uitdaging aangaan om nieuwe dingen te leren en zichzelf leren kennen. Het programma van Jongleren.biz is er op gericht kinderen juist hierop uit te dagen en tegelijkertijd te begeleiden in de persoonlijke ontwikkeling die ze daarmee doormaken. De leeromgeving van Jongleren.biz geeft kinderen vertrouwen en ruimte zodat ze zicht krijgen op hun talenten en deze verder kunnen ontplooien. Het aanspreken van de eigen motivatie is daarin telkens uitgangspunt: Zelf keuzes mogen maken in onderwerpen die je gaat onderzoeken of het soort bedrijfje dat je gaat starten. En elke keer daar stukjes van jezelf in vinden of in tegen komen. Het draagt er aan bij dat kinderen het gevoel krijgen dat zij de regie kunnen pakken om hun leven een waardevolle en zinvolle richting in te sturen.

FUNDAMENT

Onder het curriculum dat we ontwikkelen ligt een stevig fundament. De thema’s, de bouwstenen en de vakken zitten zo in elkaar dat het samen een stevig geheel vormt. Zo weet je zeker dat alles aan bod komt.

Bij Jongleren.biz werken we aan drie vakken; leren onderzoeken, leren wie je bent en leren ondernemen. Onderwijs voor hoofd, hart én handen! Elk vak heeft negen onderliggende bouwstenen; de life skills waar we aan werken. Bij elkaar vormen deze 27 life skills een complete set aan vaardigheden voor het leven.

Bij het vak onderzoeken komen alle bouwstenen voor denkvaardigheden aan bod. Kinderen ontwikkelen hun denk-kracht.

Bij het vak ‘leren wie je bent’ komen alle bouwstenen voor levensvaardigheden aan bod. Kinderen ontdekken en ontwikkelen hun hart-kracht.

Bij het vak ondernemen krijg je alle bouwstenen aangereikt die je nodig hebt als je een onderneming wilt starten. Kinderen ontwikkelen hun doe-kracht.

Onder dit geheel ligt een theoretische basis die ons heeft geïnspireerd om het leerprogramma op deze manier vorm te geven. Taxonomie van Bloom, Creatief denken, Positieve psychologie, Mindset en 21st century skills, dat vormt samen het fundament van de lessen die we geven.

Werken vanuit deze drie pijlers zet kinderen op een spoor van talentontwikkeling, een spoor waarin ze uitgedaagd worden nieuwe dingen te leren en tegelijkertijd zichzelf steeds beter leren kennen. Zicht krijgen op eigen doelen en ruimte krijgen om die doelen na te streven. Kinderen leren niet alleen waar ze goed in zijn, maar ze ontdekken ook hoe de wereld om hen heen werkt en hoe ze vanuit hun eigen talenten een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

We geven je een voorbeeld bij het thema ‘ruimte’, een les uit het project ‘Leven op aarde of op Mars?’. Tijdens een plusklasles kan je dan bij het vak ondernemen aandacht besteden aan de ondernemer Elon Musk en hoe hij alle uitdagingen te lijf gaat. Bij het vak leren wie je bent, ga je dieper in op het durven aangaan van uitdagingen en hoe je daar zelf in staat als leerling. Bij het vak onderzoeken leer je over de reis naar Mars, over alle verschillen tussen de planeten die deze uitdaging groot maken. Zo krijg je een prachtig geheel!