Plusklas

Ook het gevoel dat “er niet uitkomt wat erin zit”?

Potentie wordt niet automatisch omgezet in prestaties.‘Er uit te laten komen wat er in zit’ vraagt om een goede werkhouding en ‘grip’; de wil om door te zetten wanneer het moeilijk wordt en de kracht om dit lang vol te houden. Om ‘grip’ te ontwikkelen is het nodig dat kinderen regelmatig de uitdaging aangaan om nieuwe dingen te leren en zichzelf leren kennen. Het programma van Jongleren.biz is er op gericht kinderen juist hierop uit te dagen en tegelijkertijd te begeleiden in de persoonlijke ontwikkeling die ze daarmee doormaken. De leeromgeving van Jongleren.biz geeft kinderen vertrouwen en ruimte zodat ze zicht krijgen op hun talenten en deze verder kunnen ontplooien. Het aanspreken van de eigen motivatie is daarin telkens uitgangspunt: Zelf keuzes mogen maken in onderwerpen die je gaat onderzoeken of het soort bedrijfje dat je gaat starten. En elke keer daar stukjes van jezelf in vinden of in tegen komen. Het draagt er aan bij dat kinderen het gevoel krijgen dat zij de regie kunnen pakken om hun leven een waardevolle en zinvolle richting in te sturen.

Fundament

Onder onze lessen ligt een duidelijk fundament. Voor dit fundament zijn ingrediënten gebruikt van:

  • 21th century skills
  • mindset theorie van Carol Dweck
  • positieve psychologie
  • creatief denken
  • taxonomie van Bloom

Vervolgens zijn er op dit fundament drie pijlers neergelegd:

  • leren ondernemen
  • leren wie je bent
  • leren onderzoeken

 

Werken vanuit deze drie pijlers zet kinderen op een spoor van talentontwikkeling, een spoor waarin ze uitgedaagd worden nieuwe dingen te leren en tegelijkertijd zichzelf steeds beter leren kennen. Zicht krijgen op eigen doelen en ruimte krijgen om die doelen na te streven. Kinderen leren niet alleen waar ze goed in zijn, maar ze ontdekken hoe de wereld om hen heen werkt en hoe ze vanuit hun eigen talenten een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Elke pijler is opgebouwd uit een aantal ‘bakstenen’; de vaardigheden die je de kinderen wilt aanleren. Voor het vak leren ondernemen zijn de bakstenen bijvoorbeeld:

 

Dit wordt aangereikt door thematisch onderwijs; met negen thema’s die ‘de wereld ontdekken’. Niet alleen de fysieke wereld (lichaam, aarde, ruimte), maar ook de wereld tussen mensen (samenleven op aarde, communicatie, in mijn hoofd) en de verandering in de wereld (verandering en stilstand, energie en kracht).

Alle thema’s worden uitgewerkt in lessen bij de drie pijlers, waardoor je een prachtig geheel krijgt.

We geven je een voorbeeld bij het thema ‘ruimte’, een les uit het project ‘Leven op aarde of op Mars?’. Tijdens een plusklasles kan je dan bij het vak ondernemen aandacht besteden aan de ondernemer Elon Musk en hoe hij alle uitdagingen te lijf gaat. Bij het vak leren wie je bent, ga je dieper in op het durven aangaan van uitdagingen en hoe je daar zelf in staat als leerling. Bij het vak onderzoeken leer je over de reis naar Mars, over alle verschillen tussen de planeten die deze uitdaging groot maken. Zo krijg je een prachtig geheel!

Meer over het programma van de plusklas…