Onderwijsinspectie | Jongleren.biz

ONDERWIJSINSPECTIE

 
De onderwijsinspectie staat welwillend tegenover externe plusklassen. Er zijn al een heel aantal soortgelijke initiatieven in Nederland en de inspectie gaat ermee akkoord dat een school een extra aanbod voor meer- en hoog begaafde leerlingen realiseert door daarbij gebruik te maken van externe instanties. Ook is het toegestaan om die onderwijsactiviteiten buiten de school te laten plaatsvinden.
 

Ze stellen hierbij wel drie voorwaarden:

– De school blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijs dat wordt aangeboden. Het is vergelijkbaar met zwemles onder schooltijd of een bovenschoolse plusklas, het gebeurt extern door een andere leerkracht, maar als school blijf je eindverantwoordelijk.

– Er moet sprake zijn van een vrijwillige ouderbijdrage, je mag ouders niet verplichten om te betalen. Ouders moeten daarom eenmalig tekenen voor akkoord met een vrijwillige bijdrage.

– De school moet wel een verwijzing opnemen in het schoolplan of de schoolgids, om aan te tonen dat dit in het beleid van de school past.   Om ervoor te zorgen dat een school zijn (eind)verantwoordelijkheid kan nemen, vindt er altijd een gesprek plaats op school om samen de leerdoelen voor een leerling in de plusklas vast te stellen. Twee keer per jaar ontvangt de school daar terugkoppeling op (januari en juni). Scholen zijn altijd welkom om een kijkje te komen nemen in de plusklas om zo zelf ook te kunnen zien wat er gedaan wordt en hoe de kinderen hierop reageren.