Toelatingseisen

De plusklas is bedoeld voor (hoog)begaafde kinderen. Wij hanteren de volgende toelatingseisen:

  • Vermoeden van (hoog)begaafdheid door zowel ouders, leerkracht en Jongleren.biz, ook als dit niet tot uiting komt bij citoscores.

Ook hoogbegaafde kinderen kunnen C (of zelfs D en E) scores halen op citotoetsen. Dit kan komen door allerlei vormen van onderpresteren. A scores zijn daarom geen vereiste bij ons.

  • Door leerkracht/ouders gesignaleerde behoefte aan uitdaging.

Dit is het belangrijkste criterium voor toelating. Wij zullen na een intakegesprek altijd contact opnemen met de leerkracht van de basisschool om te horen wat zijn/haar visie op het kind is. Indien er een verschil is in kijk op het kind, zal er nog een gezamenlijk gesprek plaatsvinden (met ouders, leerkracht, leerling en ons). Eventueel vragen we bij blijvend verschil om een IQ test te laten uitvoeren.

  • Welbevinden in dit type onderwijs (sociaal emotioneel en cognitief).

Uit ervaring kunnen we zeggen dat kinderen met een autistisch-spectrumstoornissen zich niet prettig voelen bij deze vorm van onderwijs. Het onderwijs wat we hier geven is open en vraagt veel flexibiliteit. Kinderen met ASS hebben behoefte aan meer structuur.

  • Kan functioneren in een groep en stoort het onderwijsproces van medeleerlingen niet.

Wanneer kinderen zich onbegrepen voelen, kan dit als gevolg hebben dat kinderen zich gaan misdragen in de klas. Het kan zijn dat dit gedrag vermindert of zelfs verdwijnt bij deelname aan de plusklas. Om te zien hoe een kind reageert, hanteren we daarom voor iedereen een proeftijd van 4 ochtenden. Na deze proeftijd volgt de definitieve toelating. Zowel ouder als wij mogen na afloop van deze proeftijd beslissen dat een leerling niet gaat deelnemen aan de plusklas.

  • IQ test is niet verplicht, maar het kan soms wel prettig zijn om zo inzicht te krijgen in het intelligentieprofiel van een leerling (wel/geen verbaal/performaalkloof, hoogte IQ, soort intelligentie). Als u een test heeft laten afnemen, is het fijn als wij een kopie daarvan kunnen krijgen.