Toelatingseisen plusklas | Jongleren.biz

TOELATINGSEISEN VOOR DE PLUSKLAS

De plusklas is bedoeld voor (hoog)begaafde kinderen. Wij hanteren de volgende toelatingseisen:

  • Vermoeden van (hoog)begaafdheid door zowel ouders, leerkracht en Jongleren.biz, ook als dit niet tot uiting komt bij citoscores.

Ook hoogbegaafde kinderen kunnen ook C (of zelfs D en E) scores halen op citotoetsen. Dit kan komen door allerlei vormen van onderpresteren. Ook kan er sprake zijn van een combinatie tussen dyslexie en hoogbegaafdheid. A scores zijn daarom geen vereiste bij ons.

  • Door leerkracht gesignaleerde behoefte aan uitdaging.

Dit is een belangrijke voorwaarde voor toelating. De school moet immers toestemming geven om deel te nemen aan de plusklas. De leerkracht heeft als het goed is goed zicht op de onderwijsbehoeften van een kind.

  • Welbevinden in dit type onderwijs (sociaal emotioneel en cognitief).

Uit ervaring kunnen we zeggen dat kinderen met een autistisch-spectrumstoornissen zich niet prettig voelen bij deze vorm van onderwijs. Het onderwijs wat we hier geven is open en vraagt veel flexibiliteit. Kinderen met ASS hebben behoefte aan meer structuur.

  • Kan functioneren in een groep en stoort het onderwijsproces van medeleerlingen niet.

Wanneer kinderen zich onbegrepen voelen, kan dit als gevolg hebben dat kinderen zich vervelend gaan gedragen in de klas. Het kan zijn dat dit vervelende gedrag vermindert of zelfs verdwijnt bij deelname aan de plusklas. Gedragsproblemen hoeven daarom deelname niet uit te sluiten, wel willen we altijd verbetering zien na de start en kan vervelend gedrag niet te lang voortduren.

  • IQ test is niet verplicht, maar het kan soms wel prettig zijn om zo inzicht te krijgen in het intelligentieprofiel van een leerling (wel/geen verbaal/performaalkloof, hoogte IQ, soort intelligentie). Als u een test heeft laten afnemen, is het fijn als wij een kopie daarvan kunnen krijgen.