Programma | Jongleren.biz

PROGRAMMA

Één ochtend per week komen kinderen naar het lokaal van Jongleren.biz. In overleg met henzelf en school kunnen ze ook buiten dit dagdeel om verder werken aan hun onderzoek of onderneming. Het programma is zo ingericht dat tijdens een ochtend elk van de drie pijlers aan bod komt. In de praktijk blijkt de combinatie van deze drie pijlers een prachtig vliegwiel te zijn om kinderen te motiveren, uit te dagen en om zich verder te laten ontwikkelen, ook wanneer zij weer in hun eigen klas zitten.

8.15 – 8.30 uur: Inloop. Kinderen kiezen iets ‘uit de kast’.

8.30 – 8.45 uur: Uitwisselen van verhalen van afgelopen week.

8.45 – 9.30 uur: Jongleren onderzoeken.

9.30 – 10.00 uur: Jongleren wie je bent.

10.00 – 10.30 uur: Pauze.

10.30 – 11.30 uur: Jongleren ondernemen.

11.30 – 12.00 uur: Huiswerkopdracht(en) bespreken.

Het programma ligt niet vast, het kan zijn dat we soms een hele ochtend besteden aan ondernemen en een andere keer een hele ochtend aan onderzoeken. Gemiddeld genomen proberen we echter om alledrie de speerpunten aan bod te laten komen.

Jong leren onderzoeken

In het onderdeel ‘onderzoeken’ ligt de nadruk op het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. We werken altijd thematisch en in dit vak gaan we dieper in op het thema. Kritisch denken, creatief denken, bewust nieuwsgierig zijn, hogere orde denken…het zijn allemaal denkvaardigheden die aan bod komen. En natuurlijk leren ze allemaal nieuwe dingen over de laatste ontwikkelingen in de maatschappij over dat thema!

Jong leren wie je bent

Je binnenwereld goed kennen en begrijpen is de basis om met vertrouwen de wijde wereld in te kunnen stappen. Jezelf begrijpen, weten hoe je mentaal en fysiek in elkaar zit, ontdekken in welk soort omgevingen je goed gedijt, weten hoe je reageert in bepaalde situaties.

In het onderdeel ‘leren wie je bent’ kunnen kinderen ontdekken wie ze eigenlijk zijn. Ook experimenteren ze met ander soort gedrag en rollen dan ze in eerste instantie geneigd zijn. Dat levert mooie inzichten op over zichzelf en de ander. Er wordt onder andere gewerkt met de axenroos, rots en water training, mindset training en elementen uit cognitieve gedragstherapie. De rode draad in al deze onderdelen is het gevoel te versterken dat het kind grip heeft op zijn eigen leven.

Jong leren ondernemen

Als je als kind al de ruimte krijgt om ondernemend te zijn, is het later veel makkelijker om ondernemend of misschien wel als ondernemer in de wereld te staan. Zeker nu de samenleving momenteel zo hard verandert lijken kinderen vooral dit soort vaardigheden nodig te hebben. In het onderdeel ‘ondernemen’ gaan kinderen daarom aan de gang met hun eigen bedrijf. Ook leren ze meer over inspirerende ondernemers van dit moment. Zo werken we bijvoorbeeld aan vaardigheden als jezelf motiveren, waarde creëren, innoveren en kwaliteit leveren.

Om een goede indruk te krijgen van het reilen en zeilen in de plusklassen van Jongleren.biz kan je ook terecht op onze facebookpagina!