Programma

“De plusklas is een vliegwiel voor de rest van de week”

Één dagdeel per week komen kinderen naar het lokaal van Jongleren.biz. In overleg met henzelf en school kunnen ze ook buiten dit dagdeel om verder werken aan hun onderzoek of onderneming. Het programma is zo ingericht dat tijdens een dagdeel elk van de drie pijlers aan bod komen. In de praktijk blijkt de combinatie van deze drie pijlers een prachtig vliegwiel te zijn om kinderen te motiveren, uit te dagen en om zich verder te laten ontwikkelen, ook wanneer zij weer in hun eigen klas zitten.

8.15 – 8.30 uur: Inloop. Kinderen werken in circuitvorm ‘uit de kast’.

8.30 – 8.45 uur: Uitwisselen van verhalen van afgelopen week.

8.45 – 9.30 uur: Jongleren onderzoeken. (De kinderen werken aan hun eigen onderzoek, of aan opdrachten voor filosofie of creatief denken.)

9.30 – 10.00 uur: Jongleren wie je bent.

10.00 – 10.30 uur: Pauze.

10.30 – 11.30 uur: Jongleren ondernemen. (De kinderen krijgen theorielessen over ondernemen en gaan aan het werk voor hun eigen bedrijf.)

11.30 – 12.00 uur: Huiswerkopdracht(en) bespreken.

Het programma ligt niet vast, het kan zijn dat we soms een hele ochtend besteden aan ondernemen en een andere keer een hele ochtend aan onderzoeken. Gemiddeld genomen proberen we echter om alledrie de speerpunten aan bod te laten komen.

Jong leren wie je bent

IMG_8502Je binnenwereld goed kennen en begrijpen is de basis om met vertrouwen de wijde wereld in te kunnen stappen. Jezelf begrijpen, weten hoe je mentaal en fysiek in elkaar zit, ontdekken in welk soort omgevingen je goed gedijt, weten hoe je reageert in bepaalde situaties.

In het onderdeel ‘leren wie je bent’ kunnen kinderen ontdekken wie ze eigenlijk zijn. Ook experimenteren ze met ander soort gedrag en rollen dan ze in eerste instantie geneigd zijn. Dat levert mooie inzichten op over zichzelf en de ander. Er wordt onder andere gewerkt met de axenroos, rots en water training, mindset training en elementen uit cognitieve gedragstherapie. De rode draad in al deze onderdelen is het gevoel te versterken dat het kind grip heeft op zijn eigen leven.

Jong leren onderzoeken

 

TASC kopie

In het onderdeel ‘onderzoeken’ ligt de nadruk op het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Kinderen gaan zelf aan de slag met hun eigen onderzoek aan de hand van het TASC-model.
Ze starten met leervragen en formuleren ook persoonlijke leerdoelen. In de doe-fase gaan ze op onderzoek uit en proberen ze hun leervragen te beantwoorden. Om een hoger denkniveau (Bloom) te bereiken, wordt van kinderen verwacht dat ze hun bevindingen daarna op een creatieve manier presenteren. Ook het ontwikkelen van denkvaardigheden komt aan bod bij ‘onderzoeken’.

 

Jong leren ondernemen

Als je als kind al de ruimte krijgt om ondernemend te zijn, is het later veel makkelijker om ondernemend of zelfs als ondernemer in de wereld te staan. Zeker nu de samenleving momenteel zo hard verandert lijken kinderen vooral dit soort vaardigheden nodig te hebben. Ook is er een omslag in  de maatschappij zichtbaar; er komt steeds meer behoefte aan ondernemers/ondernemende mensen die zelf initiatieven gaan ontplooien.

 

cirkel ondernemen

In het onderdeel ‘ondernemen’ gaan kinderen daarom aan de gang met hun eigen bedrijf. Ze doorlopen vier fasen waarin alle aspecten van het leren ondernemen aan bod komen.

De eerste fase is de shape fase en hierin staat nadenken over de eerste vormgeving van het eigen bedrijf centraal. Kinderen brainstormen over een goed bedrijfsidee en denken onder andere na over het product dat ze willen gaan verkopen en hun klanten. Ook maken ze de opzet voor een boekhouding denken ze na over kosten en maken ze een winstverwachting. Verder ontwikkelen ze in deze fase een prototype van het product of de dienst en doen ze marktonderzoek.

Na de shape fase volgt de build fase. Aan het einde van de build fase zijn alle producten klaar die verkocht gaan worden of is de dienst zodanig af dat die uitgevoerd kan gaan worden. Natuurlijk zijn alle kosten genoteerd in de boekhouding.

In de sell fase starten kinderen met het maken van een marketingplan. Ze beschrijven wat ze gaan doen om hun product of dienst te gaan verkopen aan klanten. Ook voeren ze dat marketingplan uit en gaan ze in deze fase hun producten verkopen. Alle opbrengsten worden genoteerd in de boekhouding.

Tijdens de laatste fase, de learn fase, maken kinderen een winst- en verliesrekening. Ze beslissen of ze door gaan met hun bedrijf of dat ze er mee stoppen. Ook schrijven ze een eindevaluatie.

 

 

En zo gaat dat elke week…